Home
Főoldal | Itt élünk | Bemutatkozás | Pártunkról | Videók | Írásaink | Beszámolók | Fotógaléria | Ajánló | Linkek | Írjon nekünk!

Aktuális Jobbik

Választási program

Fontos linkek

kecel.huBrowse archives
« February 2018  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        


Prohászka Ottokár világnézete

Fri, 2010-02-26 17:33
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, politikus korát messze megelőzte gondolkodásával. Felemelte szavát kora társadalmának visszásságaira, ironikus módon ebből kifolyólag számos ellenlábasa akadt kortársai között. Neve napjainkban is sűrűn elhangzik a médiában, a vélemények személyéről, munkásságáról eltérőek. Korában érte kommunista szellem vádja, majd a marxista és a liberális utókor antiszemitának kiáltja ki.

1858. október 10-én született a felvidéki Nyitrán Prohászka Domokos morva származású pénzügyi felügyelő és Filberger Anna nyitrai német polgár gyermekeként, a családi otthonban német nyelven beszélnek. Tanulmányait Rózsahegyen, Losoncon, Nyitrán, Kalocsán, Esztergomban és Rómában folytatja, ahol 1881. október 30-án szentelik pappá; a bölcselet és a hittudomány doktoraként tér haza.
1891 folyamán lefordítja és a Szent István Társulatnál kiadja XIIII. Leó, a „Rerum novarum…” kezdetű enciklikában szociális reformokat sürgető pápa beszédeit és leveleit, tanítását vallja, igyekszik keresztény megoldást javasolni a munkáskérdésre a feltörekvő szociáldemokráciával szemben. 1894 és 1896 között aktívan részt vesz a Katolikus Néppárt megalakításában.
22 évet töltött Esztergomban a papság nevelésében, majd 1905. október 17-én kinevezik székesfehérvári püspökké.

1911 júniusában három írása (Az intellektualizmus túlhajtásai, a Modern katolicizmus és a Több békességet című cikk) felkerül az indexre (a katolikus egyház által tiltott könyvek listája) ,melynek szorgalmazása valószínűleg hazai rosszakarói rovására írható. A pápa ennek ellenére saját arcképét küldte a püspöknek aláírásával és a következő ajánlással:
„Szeretett Fiunknak, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspöknek az égi javak zálogául és különös jóakaratunk bizonyságául.”
A vádak között szerepelnek az alábbiak is:
„3. A Több békességet című cikk a szocialisták malmára hajtja a vizet, mivel egy bizonyos szellemi kommunizmusról beszél. Az egyházi vagyonnak olyan feladatot tulajdonít, amely azt csak másodsorban és kis százalékban illeti.
4. Báró Kaas Ivor temetésén, (aki református volt), helytelen volt azt mondania, hogy „az elhunyt fegyvertársa volt a jóért folytatott küzdelemben, és így biztosan reméli, hogy az elhunyt a szentek közösségéhez tartozik.”
Ha Kaas Ivor ennyire jó barátságban volt egy katolikus püspökkel, miért nem vette magának a fáradságot, hogy katolizáljon.
5. Helytelen volt szerepelnie Petőfi feleségének temetési ünnepségén.”

1920. január 12-én hívatja Horthy, őt akarja miniszterelnöknek; a nemzetgyűlés tagja.
1927. április 1-jén este az egyetemi templom szószékén agyvérzés éri, és 2-án meghal.
Prohászka felhívta a figyelmet az általa megtapasztalt idők, rendszerek problémáira, így az akkori korszellem buktatóira is. Guy de Maupassant Bel Ami című regénye kapcsán kifejti egyben társadalma kritikáját is:
„A párizsi világ mérges miazmáktól telített levegőjében ezek az alakok dacára pompás külsejüknek, impozáns látszatosságuknak, színpompás szellemességüknek, belülről rothadtak. Az aranyszomj s az élvezetvágy elhervasztotta őket; tikkadt utasok ezek mind az eszmék világában; tönkre van bennük téve az ideális, nemes emberség, s az erkölcsnek tiszta csírája. A szentet nem ismerik. Őrjöngő élvezetvágyuk semmitől sem riad vissza. Szeretet, barátság, meggyőződés, becsület előttük léha szavak; szkeptikusok, mosolygással tekintenek azokra, kik ily velleitásokban hinni szándékoznak. Minden eladó. Csak legyen miből fizetni…”
A kor erkölcsi relativizmusát, züllését is ostorozza műveiben:
„Nincs erkölcs szemérem nélkül, s ha a kultúra vagy a közélet a szemérmet sérti, ha azon túl vagy ez ellen akar szokásokat vagy divatokat behozni, ha a szemérem alól való felszabadulást haladásnak tartja, nagyot téved s a legfinomabb élet máza s látszata dacára is a lelki eldurvulás s az erkölcsi elvadulás útjaira tér.”

Prohászka tanítása korunkban hatványozott érvényű, azok a jelenségek, melyekre rávilágított, sajnos egyre inkább jellemzik világunkat, ilyen korunk egyik legnagyobb problémája:
„De van még egy más sötét árny, van egy más nagy bűn, mely a házasságot megszentségteleníti s azt az élvezetnek, s könnyű, nemtelen életnek eszközévé lealacsonyítja, s ez a születések megakadályozása. –A nagy emberhalál idején jó lesz, ha figyelmeztetünk titeket e tekintetben is kötelességtekre, nemkülönben arra a nagy veszedelemre, mely az egyke s a két-gyermek-rendszer (sic!) révén fenyegeti az emberiséget.
A hungarista eszmében is fellelhető Prohászka hatása:
„Az egy gyermek remegő gond, két gyermek külön-külön diplomata az anyai és apai szeretet kettéválasztásában, három gyermek öröm, sok gyermek pedig igazi boldogság.”
A püspök híve volt a szociális előrelépéseknek, a kommunizmust azonban teljes mértékben elutasította ateizmusa és terrora miatt:

„Ilyesmit mondott nekem az én derék esztergomi asztalos ismerősöm. Azt mondta, hogy nem annyira a könyvekből, hanem a szép természetből meríti ezt a nagy tudást, mely Isten felé visz; mert ő, mikor udvarán a körtefa kivirágzik, ő ez alá tér s ott néz és bámul. Nézi s bámulja, mint tolakszik ki a zöld apró szárakból az a tündöklő patyolatpártaerdő, s minél tovább nézi, annál teltebb a lelke, megtisztul a szíve is, s imádkozik. Kinek van igaza: annak-e, ki a virágzó körtefa alatt így néz s eltelik Istennel s tisztasággal, vagy annak-e, aki piszok újságokat firkál vagy kalocsai jó gazdákat akaszt, s az Istent s hitet s mélységet és tiszteletet tagad? Ah, ezek közt föld és ég a különbség; de már csak érezzük, hogy merre felé van a nemes emberség. No lám, ezt a hit s a vallás adja.”
Prohászka Ottokár tanításával, életművével mindenki számára követendő példát állított a szebb jövő elérésére.

Dvorácskó Péter


Üzenet

„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”
Ady EndreKeressen minket az alábbi közösségi oldalakon!

Elérhetőségek
A Jobbik Keceli Szervezetének elérhetőségei:

Telefon:
 
06 (20) 570 92 44

E-mail cím:
kecel@jobbik.hu

Honlap:
 
http://kecel.jobbik.hu

Támogatás
Bankszámlaszámunk:
Jobbik Magyarországért Mozgalom
11705008-20485643

További információ